Gas knowledge

Gasanalysator under arbete

Varför det är viktigt att kalibrera ditt gasdetektorsystem 

Gasdetektorer är kritiska verktyg för att säkerställa säkerheten på arbetsplatser där farliga gaser kan förekomma. Dessa system används inom en mängd olika industrier, från kemi och petrokemi till gruvdrift och avfallsbehandling. Men även det mest avancerade gasdetektorsystemet kan förlora sin noggrannhet över tid om det inte kalibreras regelbundet.   Förstå kalibrering  Kalibrering av ett gasdetektorsystem innebär […]

Varför det är viktigt att kalibrera ditt gasdetektorsystem  Read More »

87451064 201283954415822 873705032153825280 n

Säkerhetsintegritetsnivå (SIL)  

Säkerhetsintegritetsnivå (SIL) är ett koncept som används för att specificera de krav på säkerhet som ett system måste uppfylla för att hantera risker inom industriella processer. Inom gasindustrin är SIL en kritisk faktor för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten i processer som involverar hantering och transport av gas.  Vad är SIL?  SIL är en måttstock

Säkerhetsintegritetsnivå (SIL)   Read More »

Akustisk läcksökning

Läcksökning 

Läcksökning är en kritisk process i många industrier och arbetsmiljöer där gaser används eller produceras. Att kunna snabbt och noggrant upptäcka gasläckor är avgörande för att förebygga risker för hälsa och säkerhet samt att minska miljöpåverkan. Gasläcksökare spelar en nyckelroll i denna process, och deras effektivitet och tillförlitlighet kan göra stor skillnad i att upprätthålla

Läcksökning  Read More »

Stationär läcksökning

Akustisk läcksökning

Akustisk läcksökning är en avancerad läcksökningsteknik som används för att identifiera och lokalisera gasläckor inom industriella tillämpningar. En av de ledande produkterna inom detta område är Distran Ultra Pro, en handhållen ultraljudskamera som är speciellt utformad för att detektera läckor i gasform. Denna teknik använder sig av ultraljudsvågor som genereras när gas flyr ut genom

Akustisk läcksökning Read More »

Utsläpp från industrier

Emissionsövervakning och dess roll i bekämpningen av klimatförändringar 

I kampen mot klimatförändringar är övervakning och minimering av utsläpp av växthusgaser av yttersta vikt. Olika gaser, inklusive koldioxid (CO2), vätgas (H2), lustgas (N2O), kväveoxider (NOx) och metan (CH4), bidrar alla till den globala uppvärmningen på olika sätt. Att förstå deras ursprung, effekter och hur man effektivt övervakar och minskar deras utsläpp är avgörande för

Emissionsövervakning och dess roll i bekämpningen av klimatförändringar  Read More »

Metans användning inom industrin 

Användningsområden och risker med metan  Metan, en färg- och luktlös gas, är ett av de mest grundläggande kolvätena. Dess användning inom olika industriella områden är omfattande och mångsidig.  Energiindustrin: Metan är huvudkomponenten i naturgas och används som bränsle för att generera el. Det är en renare bränslekälla än kol och olja och minskar koldioxidutsläppen vid

Metans användning inom industrin  Read More »

luca bravo ESkw2ayO2As unsplash

Oxygens användning inom industrin 

Användning och detektering av oxygen  Syre är en kritisk gas inom industrin och används i många olika tillämpningar. Här är några viktiga punkter om syrets användning inom industriella sammanhang:  Syre som reaktionsmedel: Inom industrin används syre ofta som en reaktant i kemiska processer. Det är oumbärligt för många förbränningsprocesser och bidrar till att öka temperaturen

Oxygens användning inom industrin  Read More »

AdobeStock 301665089

Propans användning inom industrin 

Propan- Användningsområden och betydelse inom industriell miljö  Propan, en mångsidig kolvätegas, spelar en betydande roll inom en rad olika industrier tack vare dess användbarhet, effektivitet och mångsidighet. Dess kemiska egenskaper gör den till en oumbärlig resurs inom flera sektorer.  Egenskaper och framställning  Propan, en medlem i alkangruppen, är en färglös och luktfri gas i sin

Propans användning inom industrin  Read More »

Stationär läcksökning

Gasers användning inom industrin 

Gas används inom en mängd olika industrier för flera ändamål, från energiproduktion till materialhantering. Denna användning sträcker sig från bränsle- och värmeproduktion till kemisk tillverkning och livsmedelsförädling. Gasers mångsidighet och egenskaper gör dem oumbärliga inom industrin.  Energiproduktion  Inom energisektorn används gaser som naturgas och biogas för att producera elektricitet och värme. Dessa gaser är bränslen

Gasers användning inom industrin  Read More »

Service verkstad

Authorities and trade associations

Branschorganisationer Det finns ett flertal myndigheter & branschorganisationer som har gas och närliggande frågor som sitt intresseområde. Nedan listar vi några av dessa. Sellihca, Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn

Authorities and trade associations Read More »

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen