Flame detectors

Flame detectors – products in gas alarms, gas warning and gas analysis. We cooperate with the world's leading suppliers and have a carefully selected range of products in gas alarms, gas detectors and gas analysis. This is a selection of products for the most commonly occurring gases and application areas. Contact us if you cannot find the product you are looking for.

Hur fungerar flamdetektorer? 

Flamdetektorer utgör en vital del av industriell säkerhet genom att fokusera på att upptäcka lågor snarare än gas. Dessa optiska detektorer är inriktade mot övervakade områden för att identifiera farliga flammor vid olycksscenarioer i fabriksmiljöer. Med en konisk synvinkel som sträcker sig upp till 20 meter eller mer, beroende på det materiella (gas) som ger upphov till lågan, erbjuder flamdetektorer en omfattande övervakning. Deras användning kompletterar ofta olika gasdetekteringstekniker och ger en heltäckande lösning för att skydda mot både gasläckor och potentiella faror från lågor. 

FL500 UV/IR FLAMDETEKTOR 

FL500-H2 representerar en avancerad ultraviolett/infraröd flamdetektor specifikt konstruerad för att identifiera väte (H2). Den övervakar strålning som avges av en väteflamma i både ultraviolett (UV) och infrarött (IR) spektrum. Denna kombination av UV/IR möjliggör snabb respons och förbättrar immuniteten mot falsklarm från andra strålkällor. FL500-H2 erbjuder pålitligt skydd genom att leverera noggrann detektering av väteflammar och är särskilt anpassad för att minimera risken för felaktiga larm, vilket gör den till ett pålitligt verktyg för industriell säkerhet. 

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen