Gas viden

Gasanalysator under arbete

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT KALIBRERE DIT GASDETEKTORSYSTEM 

Gasdetektorer är kritiska verktyg för att säkerställa säkerheten på arbetsplatser där farliga gaser kan förekomma. Dessa system används inom en mängd olika industrier, från kemi och petrokemi till gruvdrift och avfallsbehandling. Men även det mest avancerade gasdetektorsystemet kan förlora sin noggrannhet över tid om det inte kalibreras regelbundet.   Förstå kalibrering  Kalibrering av ett gasdetektorsystem innebär […]

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT KALIBRERE DIT GASDETEKTORSYSTEM  Read More »

87451064 201283954415822 873705032153825280 n

Sikkerhedsintegritetsniveau (SIL)  

Säkerhetsintegritetsnivå (SIL) är ett koncept som används för att specificera de krav på säkerhet som ett system måste uppfylla för att hantera risker inom industriella processer. Inom gasindustrin är SIL en kritisk faktor för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten i processer som involverar hantering och transport av gas.  Vad är SIL?  SIL är en måttstock

Sikkerhedsintegritetsniveau (SIL)   Read More »

Akustisk lækagedetektion

Lækagedetektion 

Läcksökning är en kritisk process i många industrier och arbetsmiljöer där gaser används eller produceras. Att kunna snabbt och noggrant upptäcka gasläckor är avgörande för att förebygga risker för hälsa och säkerhet samt att minska miljöpåverkan. Gasläcksökare spelar en nyckelroll i denna process, och deras effektivitet och tillförlitlighet kan göra stor skillnad i att upprätthålla

Lækagedetektion  Read More »

Stationär läcksökning

Akustisk lækagedetektion

Akustisk läcksökning är en avancerad läcksökningsteknik som används för att identifiera och lokalisera gasläckor inom industriella tillämpningar. En av de ledande produkterna inom detta område är Distran Ultra Pro, en handhållen ultraljudskamera som är speciellt utformad för att detektera läckor i gasform. Denna teknik använder sig av ultraljudsvågor som genereras när gas flyr ut genom

Akustisk lækagedetektion Read More »

Utsläpp från industrier

Emissionsmonitorering og dens rolle i kampen mod klimaforandringer 

I kampen mot klimatförändringar är övervakning och minimering av utsläpp av växthusgaser av yttersta vikt. Olika gaser, inklusive koldioxid (CO2), vätgas (H2), lustgas (N2O), kväveoxider (NOx) och metan (CH4), bidrar alla till den globala uppvärmningen på olika sätt. Att förstå deras ursprung, effekter och hur man effektivt övervakar och minskar deras utsläpp är avgörande för

Emissionsmonitorering og dens rolle i kampen mod klimaforandringer  Read More »

Brugen af ​​metan i industrien 

Användningsområden och risker med metan  Metan, en färg- och luktlös gas, är ett av de mest grundläggande kolvätena. Dess användning inom olika industriella områden är omfattande och mångsidig.  Energiindustrin: Metan är huvudkomponenten i naturgas och används som bränsle för att generera el. Det är en renare bränslekälla än kol och olja och minskar koldioxidutsläppen vid

Brugen af ​​metan i industrien  Read More »

luca bravo ESkw2ayO2As unsplash

Ilts anvendelse i industrien 

Användning och detektering av oxygen  Syre är en kritisk gas inom industrin och används i många olika tillämpningar. Här är några viktiga punkter om syrets användning inom industriella sammanhang:  Syre som reaktionsmedel: Inom industrin används syre ofta som en reaktant i kemiska processer. Det är oumbärligt för många förbränningsprocesser och bidrar till att öka temperaturen

Ilts anvendelse i industrien  Read More »

AdobeStock 301665089

Brugen af ​​propan i industrien 

Propan- Användningsområden och betydelse inom industriell miljö  Propan, en mångsidig kolvätegas, spelar en betydande roll inom en rad olika industrier tack vare dess användbarhet, effektivitet och mångsidighet. Dess kemiska egenskaper gör den till en oumbärlig resurs inom flera sektorer.  Egenskaper och framställning  Propan, en medlem i alkangruppen, är en färglös och luktfri gas i sin

Brugen af ​​propan i industrien  Read More »

Stationär läcksökning

Brug af gasser i industrien 

Gas används inom en mängd olika industrier för flera ändamål, från energiproduktion till materialhantering. Denna användning sträcker sig från bränsle- och värmeproduktion till kemisk tillverkning och livsmedelsförädling. Gasers mångsidighet och egenskaper gör dem oumbärliga inom industrin.  Energiproduktion  Inom energisektorn används gaser som naturgas och biogas för att producera elektricitet och värme. Dessa gaser är bränslen

Brug af gasser i industrien  Read More »

Service verkstad

Myndigheder og brancheforeninger

Branschorganisationer Det finns ett flertal myndigheter & branschorganisationer som har gas och närliggande frågor som sitt intresseområde. Nedan listar vi några av dessa. Sellihca, Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn

Myndigheder og brancheforeninger Read More »

Indkøbskurv

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen