Gaskunskap

Metans användning inom industrin 

Användningsområden och risker med metan  Metan, en färg- och luktlös gas, är ett av de mest grundläggande kolvätena. Dess användning inom olika industriella områden är omfattande och mångsidig.  Energiindustrin: Metan är huvudkomponenten i naturgas och används som bränsle för att generera el. Det är en renare bränslekälla än kol och olja och minskar koldioxidutsläppen vid […]

Metans användning inom industrin  Läs mer »

luca bravo ESkw2ayO2As unsplash

Oxygens användning inom industrin 

Användning och detektering av oxygen  Syre är en kritisk gas inom industrin och används i många olika tillämpningar. Här är några viktiga punkter om syrets användning inom industriella sammanhang:  Syre som reaktionsmedel: Inom industrin används syre ofta som en reaktant i kemiska processer. Det är oumbärligt för många förbränningsprocesser och bidrar till att öka temperaturen

Oxygens användning inom industrin  Läs mer »

AdobeStock 301665089

Propans användning inom industrin 

Propan- Användningsområden och betydelse inom industriell miljö  Propan, en mångsidig kolvätegas, spelar en betydande roll inom en rad olika industrier tack vare dess användbarhet, effektivitet och mångsidighet. Dess kemiska egenskaper gör den till en oumbärlig resurs inom flera sektorer.  Egenskaper och framställning  Propan, en medlem i alkangruppen, är en färglös och luktfri gas i sin

Propans användning inom industrin  Läs mer »

1704299374075

Gasers användning inom industrin 

Gas används inom en mängd olika industrier för flera ändamål, från energiproduktion till materialhantering. Denna användning sträcker sig från bränsle- och värmeproduktion till kemisk tillverkning och livsmedelsförädling. Gasers mångsidighet och egenskaper gör dem oumbärliga inom industrin.  Energiproduktion  Inom energisektorn används gaser som naturgas och biogas för att producera elektricitet och värme. Dessa gaser är bränslen

Gasers användning inom industrin  Läs mer »

Service verkstad

Myndigheter och branschorganisationer

Branschorganisationer Det finns ett flertal myndigheter & branschorganisationer som har gas och närliggande frågor som sitt intresseområde. Nedan listar vi några av dessa. Sellihca, Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn

Myndigheter och branschorganisationer Läs mer »

Markning EX utrustning e1471439318835

ATEX och märkning av instrument

ATEX betyder Atmosphére Explosible och handlar om klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustningen 2014/34/EU EN 60079. ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, typ elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet. En explosiv atmosfär är en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i

ATEX och märkning av instrument Läs mer »

08 ALTAIR io360 Product Photo at fence scaled 1

Hygieniska gränsvärden

Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta halten av ämnet som är godtagbar på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga.För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen. Hygieniskt gränsvärde Gräns för genomsnittshalt av en luftföroreningi inandningsluften

Hygieniska gränsvärden Läs mer »

LEL och UEL 300x176 1

Mätmetoder

Nedan beskrivs de vanligaste mätmetoder för gasdetektering som används i instrument. Observera att det är inte bara mätmetoder som man skall ta hänsyn till utan även placering av fasta detektorer så att man finner den mest representativa gaskoncentrationen och i vilken miljö man skall mäta. Katalytisk förbränning (brännbara gaser) Denna mätmetod för gasdetektering bygger på att

Mätmetoder Läs mer »

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen