Leak detector

Portable leak detectors - products in gas alarms, gas warning and gas analysis. We cooperate with the world's leading suppliers and have a carefully selected range of products in gas alarms, gas detectors and gas analysis. This is a selection of products for the most commonly occurring gases and application areas. Contact us if you cannot find the product you are looking for.

Läcksökare för gaser 

Läcksökare för gaser är viktiga verktyg för att upptäcka och lokalisera läckage av gaser i olika industriella och kommersiella miljöer. Dessa enheter används för att övervaka områden där gasläckage är en risk, såsom rörledningar, ventiler, anslutningar och utrustning. Genom att använda olika detektionstekniker, såsom halogenidflödessensorer eller laserbaserad teknik, kan läcksökare för gaser identifiera även små mängder gasläckage och varna operatörer eller personal om potentiella faror. Dessa enheter är avgörande för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet, minska risken för bränder eller explosioner och skydda både människor och egendom. 

Användningsområden för läcksökare 

Läcksökare är användbara inom en mängd olika branscher där användningen av gaser är vanlig eller där det finns risk för gasläckage. Några av de branscher som ofta använder läcksökare inkluderar: 

  • Kemisk industri: För att övervaka processer och hantera farliga kemikalier. 
  • Olje- och gasindustrin: För att upptäcka läckage i pipelines, tankar och anläggningar. 
  • Livsmedelsindustrin: För att upptäcka läckage av kylmedel eller andra gaser som används i kyl- och fryssystem. 
  • Tillverkningsindustrin: För att kontrollera tryckluftssystem, gasförbränningsugnar och andra gasanvändande processer. 
  • Fordonsindustrin: För att kontrollera bränslesystem och AC-system. 
  • Medicinteknikindustrin: För att upptäcka läckage av medicinska gaser som används i sjukhusmiljöer. 
  • Forsknings- och laboratoriemiljöer: För att övervaka gasförsörjningssystem och säkerställa säkerheten vid hantering av farliga gaser. 

Dessa är bara några exempel, men läcksökare används överallt där gaser används eller där det finns risk för gasläckage som kan utgöra en fara för människor, egendom eller miljön. 

Hur en läcksökare fungerar 

En läcksökare fungerar genom att detektera när gasläckage inträffar och sedan signalera användaren genom olika metoder. Det finns olika typer av läcksökare, men en vanlig metod är att använda sensorer som är känsliga för den specifika gasen som ska detekteras. När gasen når sensorn, genererar den en elektrisk signal som tolkas av enheten, vilket resulterar i en ljud-, ljus- eller visuell varning för att indikera närvaron av gasläckage. Denna varning gör det möjligt för användare att vidta åtgärder för att åtgärda läckaget och minimera risken för skada. 

Shopping Basket
Rulla till toppen