Gas data logger

We cooperate with the world's leading suppliers and have a carefully selected range of first-class gas data loggers. This is a selection of products for the most commonly occurring gases and application areas. Contact us if you cannot find the product you are looking for.

Hur fungerar gas data loggers? 

GAS DATA LOGGERS är avancerade enheter utformade för att noggrant och kontinuerligt mäta och logga gasnivåer över tid. Dessa loggers är oumbärlig för övervakning och dokumentation av gaskoncentrationer i olika miljöer och applikationer. Med förmågan att spela in och spåra gasnivåer över tidsintervall erbjuder GAS DATA LOGGER en omfattande lösning för att analysera gasdynamik, riskbedömning och efterlevnad av säkerhetsstandarder. Den är särskilt användbar inom industriella och arbetsmiljöer där regelbunden övervakning av gasnivåer är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

Gas data logger ION Science Gasclam 2 

GASDATALOGGER ION SCIENCE GASCLAM 2 är ett instrument som specialiserar sig på att mäta och samla långsiktiga markgasdata från borrhål. Genom att noggrant samla gaskoncentrationsdata och parametrar som tryck, vattennivå och temperatur ger detta instrument en omfattande lösning för övervakning av markmiljön. Med tillämpningar inom områden som jordföroreningar, sanering, nödutryckning, utforskning, avfallshantering och övervakning av raffinaderier samt petroleumlagring spelar GASCLAM 2 en avgörande roll i att säkerställa säkerhet och efterlevnad av miljöstandarder. Dess användning sträcker sig också till deponiområden för perimeterskydd och kontroll. 

Gas data logger Baseline-Mocon VOC Traq 

GASDATALOGGER BASELINE-MOCON VOC Traq är en gasdatalogger som specialiserar sig på att mäta flyktiga organiska föreningar (VOC), inklusive lösningsmedel, och är idealisk för övervakning av arbetsmiljöer. Enheten erbjuder flexibilitet genom att drivas via USB-kabel eller ett uppladdningsbart batteri med en imponerande drifttid på 50 timmar. Levereras komplett med dedikerad mjukvara och nedladdningskabel för att enkelt hämta mätdata. Den här enheten är oumbärlig för att säkerställa säkerheten och efterlevnaden av miljöstandarder i arbetsmiljöer där VOC-övervakning är av yttersta vikt. 

GHS-8AT-EX 

GHS-8AT-EX erbjuder enkel, bekväm och pålitlig kontinuerlig övervakning av svavelväte (H2S). Speciellt utformad för att hantera H2S-gasgenerering i avloppssystem, säkerställer denna datalogger inte bara avloppets integritet utan skyddar också byggnader och anläggningar från potentiell skada. Med förmågan att övervaka avloppssystem i månader och enkelt laddas upp till datorn för avläsning ger GHS-8AT-EX pålitlig och långsiktig övervakning. Den stora displayen möjliggör enkel kontroll av koncentration, temperatur och batterikapacitet med en notifieringsfunktion för kalibrering. Dess kompakta, lätta design och förbättrade vatten- och korrosionsbeständighet gör den idealisk för olika miljöer. Energisparläget och flexibiliteten att välja inspelningsstart och slutpunkt gör GHS-8AT-EX till ett effektivt verktyg för H2S-övervakning. 

Shopping Basket
Rulla till toppen