Reagensrör

Vi samarbetar med de världsledande leverantörerna och har ett noga utvalt sortiment av förstklassiga produkter. Detta är ett urval av produkter för de vanligaste förekommande gaser och applikationsområdena. Kontakta oss om du inte hittar den produkt du söker.

Reagensrör för gaser 

Reagensrör för gaser är speciellt utformade cylindriska rör som används för att hantera och analysera gasformiga kemikalier inom olika vetenskapliga och industriella tillämpningar. Dessa rör tillverkas vanligtvis av material som är kompatibla med gaser, såsom glas eller speciella polymerer. De kan användas för att samla gasprover, utföra reaktioner eller analyser, och förvara gaser under kontrollerade förhållanden. Reagensrör för gaser finns i olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov och användningsområden inom laboratoriearbete, kvalitetskontroll, miljöövervakning och andra tillämpningar där gasanalys är nödvändig. 

Hur reagensrör används 

Reagensrör används på olika sätt beroende på ändamålet och applikationen. Här är några vanliga användningar: 

  • Gasprovtagning: Reagensrör kan användas för att samla gasprover från olika källor för analytiska ändamål. Provet sugs in i röret genom en metod som kallas aspiration eller pumpas in med hjälp av en specifik utrustning. 
  • Kemiska reaktioner: Reagensrör används för att utföra kemiska reaktioner med gasformiga ämnen. Reaktionsblandningar kan skapas genom att blanda gaser eller genom att tillsätta vätskor eller fasta ämnen till gasformiga reaktanter. 
  • Lagring och hantering: Reagensrör kan användas för att förvara och transportera gaser under kontrollerade förhållanden. De kan till exempel användas för att försegla gasprover för senare analys eller för att utföra experiment där gaser behöver hållas isolerade från omgivningen. 
  • Kvalitetskontroll: Inom industriella och vetenskapliga miljöer används reagensrör för att utföra kvalitetskontroller av gaser. Detta kan inkludera mätning av gasens koncentration, identifiering av föroreningar eller bedömning av gasens kemiska egenskaper. 

Oavsett användning syftar reagensrör för gaser till att underlätta hanteringen, analysen och hanteringen av gasformiga ämnen inom olika områden av vetenskapen och industrin. 

Varukorg
Rulla till toppen