Kvalitets och miljöpolicy

ppm Industrial AB är sedan april 2011 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001

Läs mer om vår policy

Kvalitet

På ppm Industrial AB tillhandahåller vi produkter och tjänster för personlig säkerhet. Detta gör att kvalitetsarbetet är motorn i vår verksamhet som leder till att våra kunder får tillförlitliga och anpassade lösningar av mycket hög kvalitet.

Kvalitet för oss är att vi, i alla delar, besitter hög teknisk kompetens för de produkter, tjänster och applikationer som ingår i vår verksamhet. Vi skall tydligt särskilja oss genom vår förmåga och organisation att serva och reparera den absoluta majoriteten av instrument på marknaden. I vår tolkning av begreppet kvalitet ingår att förstå kundens behov och leva upp till de förväntningar som ställs på oss som leverantör, producent och systemdesigner.

Kvalitetsarbete innebär för oss att systematiskt avläsa, reflektera över och förbättra vår verksamhet. Kvalitetsarbetet syftar främst till utveckling, men också till att kontrollera att resultat, processer och förutsättningar ligger på avsedd nivå. Vi är sedan 2011 certifierade enligt ISO 9001.

Miljö

Inom ppm Industrial AB arbetar vi aktivt med att värna om miljön och att minska vår resursförbrukning. Vi vill minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet och vara ett föredöme i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att hos våra kunder införa ny teknik och kunskap för att minimera miljöpåverkan genom de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi verkar för att driva en affärsverksamhet som tar hänsyn till miljön och ser till att efterleva bindande krav inom miljöområdet.

Vi arbetar för att minska mängden elektronikavfall i förhållande till vår omsättning genom att införa bättre och miljövänligare teknik. Vi arbetar för att minska utsläpp från fossila bränslen genom aktiva val samt att optimera våra transporter. Genom att undvika klimatpåverkande ämnen så bidrar vi aktivt till resurshushållning samt skapa ett mer miljövänligt och hållbart samhälle. Vi är sedan 2011 certifierade enligt ISO 14001

ppm Industrial AB – grönt kvalitetsarbete med produkter och tjänster för Er säkerhet, miljö och produktivitet

VD Fredrik Nordberg – För oss är det självklart att vara ISO 9001-14001 certifierade då vi arbetar med produkter och tjänster för arbetsmiljö, hälsorisker och miljöpåverkan.

Iso 14001

Iso 9001

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen