GDPR

Personuppgifter dataskyddsförordningen

Läs mer om GDPR

Vi, ppm Industrial AB 556715-4207, behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, befattning, telefon- och faxnummer, e-post, adress samt eventuell avdelning och ort. Vi använder cookies på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Syftet med en sådan behandling är för att vi skall kunna kontakta och kommunicera med dig som intressent för inköp, brukande, service och kalibrering av instrument för att mäta, detektera och analysera gaser. Dina personuppgifter lagras i något av våra tre olika administrativa system.

Uppgifterna i vårt affärssystem används för att kunna utforma tillräckliga underlag för att säkerställa att affärsmässiga transaktioner, leveranser och avtal fullföljs. Uppgifterna i vårt CRM-system används för att säkerställa uppsökande eller repetitiv korrespondens och möten i vårt arbete med kundvård, relationer och utveckling. Uppgifterna i vårt administrativa system för uppföljning av instrument används för att kunna utfärda teknisk dokumentation, certifikat och intyg och garantiärenden på utförda åtgärder samt korrespondens för att informera om lämpliga preventiva serviceåtgärder på instrument till dess utsedda kontaktperson.

Vi har fått dina uppgifter från tidigare korrespondenser så som, beställningar, order, offerenter, brev eller liknande. Vi kan också fått dina kontaktuppgifter i samband med möten, evenemang eller förfrågningar emellan dig och oss. I vissa fall har vi dina kontaktuppgifter som resultat av att du identifierats som intressent för inköp, brukande, service och kalibrering av instrument för att mäta, detektera och analysera gaser som vi idag inte är leverantör till.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du, eller organisationen du är anställd hos, är kund hos oss och att informationen om att dessa förhållanden är förändrade är oss tillhanda.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast inom företagets egna personal inom områdena administration, service och försäljning jämte företaget som administrerar vår hemsida. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är VD, Fredrik Nordberg

ppm Industrial AB
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa
031-779 29 50
fredrik.nordberg@ppmindustrial.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Som registrerad person har du också rätt till att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter kan ha hamnat i felaktiga händer. Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade så kontakta oss för hjälp med detta:
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
ppm Industrial AB
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa
031-779 29 50
info@ppmindustrial.se

Du når vårt dataskyddsombud, Mathias Ström på:
ppm Industrial AB
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa
031-779 29 50
mathias.strom@ppmindustrial.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektion.se)

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen