Säkerhet & kalibrering

Din utrustning kan rädda ditt eller dina kollegors liv!

Vi tar hand om dina instrument för kalibrering. I vårt sortiment finns även gaser för kalibrering av gasvarnare och automatiska kalibreringsstationer.

1. Funktionstest
Före användning av ditt instrument är det viktigt att du testar att sensorer och larm fungerar korrekt. Enda sättet att veta detta är att exponera ditt instrument för en känd gas och koncentration. Detta funktionstest före varje dags användning försäkrar dig om att instrumentet räddar ditt liv om du är utsatt för farlig gas.

2. Kalibrering
Temperatur, luftfuktighet, ålder och exponering för gaser är alla faktorer som påverkar sensorns prestanda. Kalibrering kompenserar för dessa faktorer och garanterar ditt instruments noggrannhet. Kalibrering rekommenderas minst var 6:e månad!

3. Rapportering
Nästan alla instrument som används idag kan erbjuda någon form av dataloggning. Denna information kan om den sammanställs och är tillgänglig ge insikt i problem som kan finnas på arbetsplatsen. Vilka instrument har larmat, var och när hände det? Tyvärr tar man oftast inte fram dessa data förrän en olycka har hänt. Med sammanställd och tillgänglig data kan man förebygga och vidta åtgärder innan en tragedi uppstår!

Mer att läsa om detta finns i Europastandarden EN 45544-4:1999 som även gäller som svensk standard. Arbetsplatsluft – Direktvisande mätinstrument för gaser och ångor. Del 4: Vägledning för val, installation, användning och underhåll.

kalibrering
Säkerhet & kalibrering 2
Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen