Safety & Calibration

Your equipment can save your life or that of your colleagues!

We take care of your instruments for calibration. Our range also includes gases for calibrating gas detectors and automatic calibration stations.

1. Funktionstest
Före användning av ditt instrument är det viktigt att du testar att sensorer och larm fungerar korrekt. Enda sättet att veta detta är att exponera ditt instrument för en känd gas och koncentration. Detta funktionstest före varje dags användning försäkrar dig om att instrumentet räddar ditt liv om du är utsatt för farlig gas.

2. Kalibrering
Temperatur, luftfuktighet, ålder och exponering för gaser är alla faktorer som påverkar sensorns prestanda. Kalibrering kompenserar för dessa faktorer och garanterar ditt instruments noggrannhet. Kalibrering rekommenderas minst var 6:e månad!

3. Rapportering
Nästan alla instrument som används idag kan erbjuda någon form av dataloggning. Denna information kan om den sammanställs och är tillgänglig ge insikt i problem som kan finnas på arbetsplatsen. Vilka instrument har larmat, var och när hände det? Tyvärr tar man oftast inte fram dessa data förrän en olycka har hänt. Med sammanställd och tillgänglig data kan man förebygga och vidta åtgärder innan en tragedi uppstår!

You can read more about this in the European standard EN 45544-4:1999, which also applies as a Swedish standard. Workplace air – Direct-indicating measuring instruments for gases and vapours. Part 4: Guidance for selection, installation, use and maintenance.

kalibrering
Safety & calibration 2
Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen