Gasdetektor Oldham OLCT 60

Gasdetektor Oldham OLCT 60 är en ny generation av gasdetektor som täcker behov för de flesta applikationer. OLCT 60 finns i flera olika utföranden för explosiva och toxiska gaser samt oxygen. Den har även sk  ”smarta” sensorer som kan kalibreras utanför explosionsfarliga områden och SIL 2 klassad. Nu även med oxygensensor som har en livslängd på fem år och mätintervall 0-30% vol.

 

Tekniska data

Gasdetektor Oldham OLCT 60

Sensorer: Katalytisk, elektrokemisk, halvledare eller IR
Material: Epoxybehandlad aluminium eller rostfritt
Drivpänning: 16 – 30 V DC
Strömförbrukning: 140 mA (katalytisk), 80 mA (elektrokemisk), 155 mA (OLCT 60 / OLCT IR, max. 550 mA) och 120 mA (infraröd XP IR)
Utsignal: 0 – 23 mA (4-20 mA reserverad för mätning)
Kapsling: IP 66
Godkännanden: ATEX II 2 GD, EEx d IIC T6 (OLCT 60) och Ex d e IIC T4 (OLCT IR)
Vikt: 2,1 kg och 4,08 kg för OLCT 60 / OLCT IR
Mått: 154 x 186 x 121 mm och 318 x 1298 x 169 mm (OLCT 60 / OLCT IR=
Temperaturområde: -20°C to +55°C

Produktblad
Produktblad
Egenskaper

4-20 mA, ATEX, Display, Elektrokemisk, Halvledare, IR, Katalytisk, SIL

Gaser

Ammoniak NH3, Arsin AsH3, Butanon (MEK) CH3C(O)CH2CH3, Diklormetan CH2Cl2, Etanol C2H5OH, Etylenoxid EtO, Explosiva gaser, Fosfin PH3, Fosgen COCl2, Freon R11, Freon R12, Freon R123, Freon R134 a, Freon R143 a, Freon R22, Freon R23, Freon R32, Freon R404 a, Freon R407 c, Freon R408 a, Freon R410 a, Freon R507, Isopropanol CH(CH3)2OH, Klor Cl2, Klordioxid ClO2, Klormetan CH3Cl, Koldioxid CO2, Kolmonoxid CO, Kvävedioxid NO2, Kvävemonoxid NO, Metan CH4, Oxygen O2, Ozon O3, Silan SiH4, Svaveldioxid SO2, Svavelväte H2S, Toluen C6H5CH3, Toxiska gaser, Vätecyanid HCN, Vätefluorid HF, Väteklorid HCl, Vätgas H2, VOC lättflyktiga organiska föreningar, Xylen C8H10

Skicka en förfrågan

Varukorg
Rulla till toppen