Gasdetektor MSA Ultima X5000

Med gasdetektor MSA Ultima X5000 kan två sensorer för samma gas eller två för olika gaser monteras. Detta ger ökad säkerhet eller möjlighet att detektera flera gaser i samma detektor. Dessutom kan sensorer bytas utan att detektorn stängs av och att gasfriförklaring behövs.

Detektorn varnar automatisk när sensorns prestanda minskar och detta ökar säkerhet samt minskar frekvensen av sensorbyte eller kalibrering. Med 3 års garanti och 5 års förväntad livslängd på sensorer minskar ägandekostnader betydligt.

Gasdetektor MSA Ultima X5000

Gasdetektor MSA Ultima X5000

Driftspänning
Alla sensorer 10-30 VDC, 3-tråds, < 5W nominal, <3W ECO-mode
XCell sensorer 10-30 VDC, 2-tråds, <0.5W

Utsignaler
4-20 mA
HART
Bluetooth
Wireless HART, Modbus (option)

Klassning
ANSI/ISA/ATEX/IEC – 60079-2-1 (12.13.01)
C22.2 no. 152
SIL 2 @ HFT=0 (oxygen, katalytisk och IR)
SIL 1 @ HFT=0; SIL2 @ HFT = 1 (elekrokemiska)

Reläer: 1 Alarm & 1 Fel, 5A 220 VAC; 5A 30VDC
Arb.temperatur: -40 till +60 ºC
Vikt: Rostfritt 4 kg Aluminum 1.6 kg
Display: Touch manövrerad flerspråkig LCD färgskärm

Gasdetektor MSA Ultima X5000 finns bland annat för följande gaser:
oxygen, syre (O2), koldioxid (CO2)

Brännbara (HC):
hydrogen, vätgas (H2), etylen (C2H4), metan (CH4), propan (C3H8), butan (C4H10), pentan (C5H12), hexan (C6H14) med flera.
Toxiska:
kolmonoxid (CO), svavelväte (H2S), väteklorid (HCl), svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2) med flera.

Pdf
Produktblad

 

 

Gaser

Ammoniak NH3, Butan C4H10, Cyklohexan C6H12, Explosiva gaser, Koldioxid CO2, Kolmonoxid CO, Kvävedioxid NO2, Kvävemonoxid NO, Metan CH4, Oxygen O2, Pentan C5H12, Propan C3H8, Svaveldioxid SO2, Svavelväte H2S, Toxiska gaser, Väteklorid HCl, Vätgas H2

Egenskaper

ATEX, Bluetoth, Display, Elektrokemisk, HART, IR, Katalytisk, Modbus, Reläer, RS485

Skicka en förfrågan

Varukorg
Rulla till toppen