Gas detectors

PPM Industrial is proud to offer a comprehensive range of high quality gas detectors from world leading manufacturers. Our carefully selected range includes detectors for the most common gases and applications. We always strive to offer our customers the best solutions to ensure the safety of their work environments. Below we present some of our top picks in gas detection.

Gas detector MSA Ultima X5000

MSA Ultima X5000 är en mångsidig gasdetektor som erbjuder ökad säkerhet genom möjligheten att montera två sensorer för samma gas eller två för olika gaser på samma enhet. Detta ger dig flexibilitet att detektera flera gaser samtidigt eller att ha en backup-sensor om en skulle fallera. Dessutom kan sensorer bytas ut utan att detektorn behöver stängas av eller gasfriförklaring krävs.

En av de imponerande funktionerna hos MSA Ultima X5000 är dess förmåga att varna automatiskt när sensorns prestanda minskar. Detta inte bara ökar säkerheten utan minskar också behovet av frekventa sensorbyten eller kalibreringar. Med en imponerande 3 års garanti och en förväntad livslängd på sensorer på upp till 5 år, minskar ägandekostnaderna betydligt.

Gas detector MSA General Monitors S5000

General Monitors S5000 är en robust gasdetektor som fungerar över ett brett temperaturintervall och använder avancerad XCell®-gassensorteknologi med TruCal®-teknik för att förlänga kalibreringscykler upp till 24 månader. Detta minskar inte bara underhållsbehovet utan ökar också säkerheten genom att aktivt övervaka sensorns integritet.

Like the Ultima X5000, the General Monitors S5000 also automatically warns when the sensor's performance decreases and offers a 3-year warranty. It also has a life expectancy of up to 5 years for sensors.

Gas detector PrimaX IR

The PrimaX IR gas transmitter is designed with a focus on reliability and usability. It offers LEL (Lower Explosive Limit) detection of combustible gases through a patented dual-source PrimaX gas transmitter IR source. This redundancy in the IR source increases reliability and ensures uninterrupted monitoring even if one source should fail.

PrimaX IR är också konstruerad för att minimera risken för fellarm på grund av regn, smuts och damm, vilket gör den perfekt för tuffa miljöer. Dessutom är den mycket servicevänlig med enkel rengöring av optiken.

Gas detector MSA Prima XP

MSA Prima XP är en allsidig gasdetektor som detekterar explosiva, giftiga, och kvävande gaser. Den är inkapslad i pulverlackerad aluminium och har en stor och lättläst LCD-skärm. En integrerad monteringsplatta gör installationen enkel, och den inbyggda knappsatsen gör kalibreringen snabb och smidig. Transmittern finns för ett brett utbud av gaser och är en pålitlig lösning för olika applikationer.

These are just some of the gas detectors that PPM Industrial offers. We have a comprehensive range of gas detection solutions to meet different needs and security requirements. Contact us if you are looking for a specific product or if you need advice on which gas detector is best for your work environment. We are dedicated to helping you create a safe and secure workplace.

Shopping Basket
Rulla till toppen