Myndigheter och branschorganisationer

Branschorganisationer

Det finns ett flertal myndigheter & branschorganisationer som har gas och närliggande frågor som sitt intresseområde. Nedan listar vi några av dessa.

Sellihca, Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Med mer än 4 400 kvalificerade leverantörer inom ett stort urval produkter och tjänster, möjliggör Sellihca ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess som även öppnar för nya affärsmöjligheter för både inköpare och leverantörer.

Sellihca samarbetet lanserades 1998 och utvecklas kontinuerligt tillsammans med inköpsorganisationerna inom energisektorn för att täcka deras behov inom leverantörshantering.

Energigas Sverige, en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaserna.

Biogasportalen, på Biogasportalen finns information som uteslutande handlar om biogas; om biogasproduktion och användning, om miljö- och samhällsnyttor och mycket mer.

Bioenergiportalen, är en samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogsbruket.

Svenskt Gastekniskt Center, arbetar med att samordna gasbranschens insatser inom det gastekniska området samt frågor om energigasernas miljökonsekvenser.

Gasföreningen.se, information om olika sorters gas och gasprodukter, inklusive biogas, naturgas (fossilgas), fordonsgas, stadsgas och gasol.

Myndigheter

Elsäkerhetsverket, har uppdraget att arbeta för elsäkerhet (inklusive ATEX) och elektromagnetisk kompatibilitet genom att utfärda föreskrifter och utföra tillsyn. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer bedriver vi standardiseringsarbete och ansvarar för krishantering i både fredstid och vid höjd beredskap. Vi hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde.

Arbetsmiljöverket, ska ge stöd till dig som ansvarar för arbetsmiljön, berörs av arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning som Arbetsmiljöverket har tillsyn över.

Varukorg
Rulla till toppen