Authorities and trade associations

Industry organizations

There are several authorities & industry organizations that have gas and related issues as their area of ​​interest. Below we list some of these.

Sellihca, Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Med mer än 4 400 kvalificerade leverantörer inom ett stort urval produkter och tjänster, möjliggör Sellihca ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess som även öppnar för nya affärsmöjligheter för både inköpare och leverantörer.

The Sellihca collaboration was launched in 1998 and is continuously developed together with the purchasing organizations in the energy sector to cover their needs in supplier management.

Energigas Sverige, en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaserna.

Biogasportalen, på Biogasportalen finns information som uteslutande handlar om biogas; om biogasproduktion och användning, om miljö- och samhällsnyttor och mycket mer.

Bioenergiportalen, är en samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogsbruket.

Svenskt Gastekniskt Center, arbetar med att samordna gasbranschens insatser inom det gastekniska området samt frågor om energigasernas miljökonsekvenser.

Gasföreningen.se, information om olika sorters gas och gasprodukter, inklusive biogas, naturgas (fossilgas), fordonsgas, stadsgas och gasol.

Agencies

Elsäkerhetsverket, har uppdraget att arbeta för elsäkerhet (inklusive ATEX) och elektromagnetisk kompatibilitet genom att utfärda föreskrifter och utföra tillsyn. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer bedriver vi standardiseringsarbete och ansvarar för krishantering i både fredstid och vid höjd beredskap. Vi hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde.

Arbetsmiljöverket, ska ge stöd till dig som ansvarar för arbetsmiljön, berörs av arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning som Arbetsmiljöverket har tillsyn över.

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen