Gaskunskap

Gasdetektor kan användas för att övervaka de flesta förekommande gaser. Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka miljön. Luften vi andas är egentligen en gasblandning, men när man pratar om gas avses ofta en inblandning av något främmande ämne i den rena luften.
De flesta gaser varken luktar eller syns innan skadan kan vara skedd.

Varför övervaka gaser?

Anledningen till att använda gasvarnare för detektering av gaser kan vara många:

  • Undvika att skada oss själva eller våra arbetskamrater, t.ex. innan man går in i slutna utrymmen
  • Skydda fasta tillgångar mot explosion och brand , t.ex. vid tillfällen då man skall utföra ”hetarbeten”
  • Under normal hantering av produkter i verksamheten så att halterna av farliga gaser ligger på acceptabel nivå
  • När något gått snett och man kan misstänka att risk för hälsofara eller explosion finns
  • Vid lokalisering av en läcka där gaser läcker ut
  • Kontrollera utsläpp som påverkar vår omgivning och miljö

Man brukar dela in gaser i tre olika kategorier:

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen