Gas knowledge

Gasdetektor kan användas för att övervaka de flesta förekommande gaser. Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka miljön. Luften vi andas är egentligen en gasblandning, men när man pratar om gas avses ofta en inblandning av något främmande ämne i den rena luften.
De flesta gaser varken luktar eller syns innan skadan kan vara skedd.

Why monitor gases?

The reason for using gas detectors for the detection of gases can be many:

  • Avoid harming ourselves or our colleagues, e.g. before entering enclosed spaces
  • Protect fixed assets against explosion and fire, e.g. on occasions when you have to perform "hot work"
  • During normal handling of products in the business so that the levels of dangerous gases are at an acceptable level
  • When something has gone wrong and you can suspect that there is a risk of health hazard or explosion
  • When locating a leak where gases are escaping
  • Control emissions that affect our surroundings and environment

Gases are usually divided into three different categories:

Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen