• Gaslarm Gasvarnare Gasdetektor Gasmätare

Sveriges ledande leverantör av produkter och service för gasmätning, gaslarm och analys av gaser

Våra kunder finns i de flesta branscher bl.a. inom offentlig sektor, kemisk och petrokemisk -industri, rederinäringen, bilindustrin, stålindustrin samt läkemedelsindustrin. Hos oss finns ett komplett utbud av produkter, service och utbildning inom gasmätning, gaslarm och analys av gaser.

Vi är ett privatägt bolag som startade 1991 och finns med huvudkontor i Göteborg samt regionskontor i Stockholm- och Malmöregionen. Med specificerad utrustning och regelbundet underhåll kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa en trygg arbetsmiljö för produktion, hälsorisker och miljöpåverkan.

ISO9001-14001

Vi är sedan 2011 certifierade av SP enligt ISO 9001 och 14001 vilket är garanti för att hela vår produktionsprocess är fullt spårbar och kvalitetssäkrad.