ATEX and marking of instruments

ATEX betyder Atmosphére Explosible och handlar om klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustningen 2014/34/EU EN 60079.

ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, typ elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.

En explosiv atmosfär är en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Ett explosionsfarligt område är ett område där en explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma eller damm tillsammans med luft förekommer. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär.

ZONE 0

Risk area in which an explosive mixture consisting of gas, vapor or mist in air occurs constantly or for a long time. Very high risk.

ZONE 1

Hazardous area in which an explosive mixture consisting of gas, vapor or mist in air is expected to occur during handling. High risk.

ZONE 2

Hazardous area in which an explosive mixture consisting of gas, vapor or mist in air is not expected to occur during normal handling. If it does occur, then only rarely and for a short time. Small risk.

CE marking (directive 94/9/EG) of instruments for use in potentially explosive atmospheres and the image below explains what your instrument is intended for:

Markning EX utrustning e1471439318835
ATEX and marking of instruments 2
Shopping Basket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen