IIC – Individual Instrument Control ®

Vi har kontroll och du bestämmer

Läs mer om IIC – Individual Instrument Control ®

Sedan 2011 har vi på ppm Industrial AB registrerat och sparat alla underlag på de instrument vi haft inne på service hos oss. Detta innebär att vi nu lanserar vårt system för individuell historik, uppföljning och kontroll av gasvarnare, gasdetektorer både portabla och fast monterade. Detta innebär för dig som instrumentägare att du får ett detaljerat stöd för att säkerställa att du har tillförlitligt instrument.

Systemet heter IIC – Individual Instrument Control ® och baseras på all information som vi har registrerat för instrumentet, från att det levererades som nytt och all efterkommande service samt de kalibreringar som genomförts hos oss.

Vi hjälper dig som instrumentägare genom att automatiskt påminna dig via e-post när ditt instrument bör servas eller kalibreras. Intervallet mellan påminnelsen kan variera beroende på hur instrumentet brukas, dina önskemål, typ av instrument samt vilka gaser det skall mäta.

Hos ppm kontrolleras och kalibreras alltid alla instrument som går ut till slutkund oavsett om dessa är helt nya eller äldre och blivit servade. Vid varje kalibrering medföljer ett tillhörande certifikat som är en garant för
instrumentets kondition vid tillfället. Då många instrument ofta är en säkerhets-anordning så behandlar vi alltid varje instrument som en individ.

Du är alltid ansluten till och kan dra fördelar av IIC – Individual Instrument Control ® som slutkund hos oss på ppm. Det innebär att vi alltid har följande dokumenterat på instrumenten:

 • Aktuell brukare (instrumentägare)
 • Aktuell tekniker hos ppm som utfört åtgärden
 • Instrumentets typ, konfiguration samt individnummer
 • Instrumentets placering (fast monterade)
 • Gällande kalibreringscertifikat
 • Tidigare kalibreringscertifikat
 • Spårbar kalibreringsgas
 • Datum för utförda kalibreringar
 • Datum för andra serviceåtgärder som gjorts på instrumentet
 • Vilka förbruknings- och reservdelar som bytts
 • Uppdatering av larmgränser
 • Andra individuella inställningar
 • Övriga noteringar om skick och användarprofil

Vi ger dig gärna råd för optimalt användande av instrument med bibehållen tillförlitlighet. Detta baserar vi på informationen som vi har i IIC – Individual Instrument Control ®. Exponeras instrumentet i krävande miljöer bör de preventiva åtgärderna anpassas efter detta. Vi rekommenderar arbetsmiljöverkets gällande riktlinjer avseende larmgränser. Det är din och dina arbetskamraters säkerhet vi värnar om.

ppm Industrial AB – vi hjälper dig att ha kontroll och dina instrument att vara tillförlitliga!

Klicka på pdf-filen nedan för att ladda ned informationsblad.

IIC – Svenska

IIC – English

IIC Individual Instrument Control
Indkøbskurv

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen