Kalibreringsgaser och tillbehör

Vår samling av kalibreringsgaser och tillbehör är skapad i samarbete med ledande leverantörer och är noga utvald för att säkerställa hög kvalitet och prestanda. Vi erbjuder ett varierat utbud av produkter som är avsedda för kalibrering av de mest förekommande gaserna och applikationsområdena. Oavsett om det är för att säkerställa noggranna mätningar i industriella processer, kontrollera gasanalysinstrument eller övervaka luftkvaliteten, har vi de rätta kalibreringsgaser och tillbehör för dina behov. Om du inte hittar den specifika produkten du letar efter, tveka inte att kontakta oss. Vi är dedikerade till att hjälpa dig att uppnå exakta och pålitliga mätningar. 

Vad är kalibreringsgas? 

Kalibreringsgas är gaser eller gasblandningar som används för att justera och kalibrera gasdetektorer, analytiska instrument och andra apparater som mäter gasnivåer. Syftet med kalibreringsgas är att säkerställa att de mätningar som utförs av gasdetektorer och andra instrument är noggranna och tillförlitliga. 

Kalibreringsgasen innehåller kända och exakta koncentrationer av specifika gaser, vanligtvis gaser som behöver övervakas för att uppfylla säkerhets- eller regleringskrav. Genom att exponera gasdetektorn för kalibreringsgasen kan användaren justera instrumentets inställningar så att det visar korrekta värden för gaskoncentrationer. Detta är viktigt för att säkerställa att instrumentet fungerar som det ska och ger tillförlitliga resultat. 

Kalibreringsgaser vi erbjuder 

Vi erbjuder ett varierat utbud av de mest förekommande gaserna, de gaser ni kan hitta hos oss är: 

Propan 

Propan används som en vanlig kalibreringsgas för gasdetektorer och analysinstrument. Dess kända och noggrant mätta koncentrationer gör det till ett idealiskt val för att justera och säkerställa noggranna gasmätningar. Propan erbjuder pålitlig kalibrering och är särskilt användbar för att kontrollera instrument som övervakar brandfarliga gaser. 

Oxygen 

Syre (oxygen) fungerar som en kalibreringsgas för gasdetektorer och analysinstrument som övervakar syrenivåer. Det används för att skapa en exakt referenspunkt, säkerställa rätt kalibrering och korrekt funktion hos syreövervakningsutrustning. Syrekalibrering är avgörande inom områden som medicinsk vård och industriell säkerhet. 

Metan 

Metan är en värdefull kalibreringsgas för gasdetektorer som mäter brandfarliga gaser. Dess noggrant kontrollerade koncentrationer möjliggör korrekt kalibrering och tillförlitlig övervakning av metangasnivåer, vilket är avgörande i branscher som naturgasproduktion, gruvdrift och miljöövervakning. 

Kolmonoxid 

Kolmonoxid används som en kalibreringsgas för gasdetektorer som övervakar kolmonoxidnivåer. Med exakt kända koncentrationer möjliggör kolmonoxidkalibrering korrekta och noggranna mätningar. Det är särskilt viktigt för att övervaka och förhindra kolmonoxidrelaterade faror i exempelvis inomhusmiljöer och vid förbränningsprocesser. 

Svavelväte 

Svavelväte används som en kalibreringsgas för gasdetektorer som övervakar svavelvätekoncentrationer. Dess noga mätta koncentrationer gör det till en oumbärlig gas för att justera och säkerställa noggranna gasmätningar. Svavelvätekalibrering är särskilt viktig inom kemisk industri, avloppsreningsverk och andra områden där svavelväteutsläpp är en potentiell fara. 

Nitrogen 

Kvävgas (nitrogen) används som kalibreringsgas för gasdetektorer och analytiska instrument. Dess rena och kända koncentrationer är värdefulla för att justera och säkerställa korrekt mätning av gasnivåer. Kvävgaskalibrering är särskilt viktig inom laboratorier, livsmedelsindustrin och vetenskapliga forskningsområden där noggrannhet är avgörande. 

Butan 

Butan används som en kalibreringsgas för gasdetektorer som mäter brännbara gaser. Med noggrant mätta koncentrationer erbjuder butankalibrering en pålitlig metod för att justera och säkerställa korrekt funktion hos gasdetekteringsutrustning. Det är särskilt viktigt för att kontrollera brandfarliga gasutsläpp i industriella och kommersiella miljöer. 

Mixade gaser 

Mixade kalibreringsgaser är gasblandningar som innehåller noggrant kontrollerade koncentrationer av flera olika gaser. De används för att kalibrera gasdetektorer och analytiska instrument i komplexa miljöer där flera gaser behöver övervakas samtidigt. Dessa gasblandningar är värdefulla för att säkerställa noggranna mätningar och förenkla kalibreringsprocessen. 

Indkøbskurv
Rulla till toppen