Hygiejniske grænseværdier

Den hygiejniske grænseværdi for et stof er den højeste koncentration af stoffet, der er acceptabel på arbejdspladsen. Hygiejniske grænseværdier gælder for støv, røg, tåge, gas og damp.
For alle risikokilder, der har en hygiejnisk grænseværdi, skal arbejdsgiveren vurdere, om indholdet i luften er acceptabelt og dokumentere vurderingen.

Hygiejnisk grænseværdi

Grænse for gennemsnitlig koncentration af et luftforurenende stof
i indåndingsluften beregnet som en tidsvægtet
gennemsnitsværdi.

Niveaugrænseværdi

Hygiejnisk grænseværdi for eksponering i løbet af en
arbejdsdag, normalt 8 timer. Niveaugrænseværdier
er bindende og må ikke overskrides.

Kortsigtet grænseværdi

Hygiejnisk grænseværdi for eksponering i en
referenceperiode på 15 minutter (for ammoniak,
monoisocyanater og diisocyanater gælder
referenceperioden 5 minutter).
Kortsigtede grænseværdier kan være bindende eller
vejledende. Bindende kortsigtede grænseværdier må
ikke overskrides.

AFS Hygiejniske grænseværdier

Indkøbskurv

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen