Gasdetektor ExTox ExSens-I

Gasdetektor ExTox ExSens-I är en EX-klassad transmitter för de flesta gaser. Kan kalibreras med hjälp av RS485-kommunikation, vilket förenklar underhållsarbetet då gasfriförklaring ej behöver göras. Får monteras i zon 1 och 2 enligt ATEX-direktiven. Transmittern bestyckas med en för ändamålet och gasen lämplig mätprincip (katalytisk förbränning, IR-absorption, elektrokemisk cell eller halvledare).

Gasdetektor ExTox ExSens-I

Gasdetektor ExTox ExSens-I

Drivspänning: 24 +/- 6 VDC

Utsignal: 4 – 20 mA, linjär

Kablage: 5 x 0,5 mm2 (max. 1000 m = 9 ohm)

Kapsling: Aluminiumlegering / Rostfritt stål

Kapslingsklass: IP65 – sensoröppningen undantagen

Mått / vikt: 170 x 145 x 100 mm / 2,5 kg

ATEX-Klassning: II 2G EEx d IIC T4

Kontakta oss för datablad

Egenskaber

ATEX, Elektrokemisk, Halvledare, IR, Katalytisk, RS485

Gasser

Ammoniak NH3, Butan C4H10, Cyklohexan C6H12, Etylen C2H4, Explosiva gaser, Freon R123A, Koldioxid CO2, Köldmedium R404A, Köldmedium R407C, Kolmonoxid CO, Kvävedioxid NO2, Kvävemonoxid NO, Metan CH4, Oxygen O2, Pentan C5H12, Propan C3H8, Svaveldioxid SO2, Svavelväte H2S, Toxiska gaser, Väteklorid HCl, Vätgas H2

Skicka en förfrågan

Indkøbskurv
Rulla till toppen