Gasdetektor Detcon Serie 700

Gasdetektor Detcon Serie 700 är en flexibel och robust gasdetektor för detektering av oxygen, toxiska och explosiva gaser. Finns med en stor mängd av olika sensorer med olika mättekniker.
Försedd med display för visning av aktuellt mätvärde samt sensorstatus. Mätområdet programmerbart inom hela området.

Gasdetektor Detcon Serie 700

Gasdetektor Detcon Serie 700

Drivspänning: 11, – 28,5 VDC
Utsignal: 4 – 20 mA
Kommunikation: RS 485 Modbus
Klassning: SIL 2, ATEX
Vikt: 0,9 kg (beroende på version)

Pdf
Produktblad

Egenskaber

4-20 mA, ATEX, Display, Elektrokemisk, HART, IR, Katalytisk, Modbus, MOS, PID, Reläer, RS485, SIL

Gasser

Acetylen C2H2, Ammoniak NH3, Arsin AsH3, Brom Br, Butadien C4H6, Diborane B2H6, Etylen C2H4, Etylenoxid C2H4O, Etylmercaptan C2H5SH, Explosiva gaser, Fluor F2, Formaldehyde CH2O, Fosfin PH3, German GeH4, Hydracine N2H4, Klor Cl2, Klordioxid ClO2, Kolmonoxid CO, Kvävemonoxid NO, Metanol CH3OH, Metantiol CH3SH, Ozon O3, Silan SiH4, Svaveldioxid SO2, Svavelväte H2S, Toxiska gaser, Vätebromid HBr, Vätecyanid HCN, Vätefluorid HF, Väteklorid HCl, Vätgas H2

Skicka en förfrågan

Indkøbskurv
Rulla till toppen