Gasdetektor MSA Prima XI

Gasdetektor MSA Prima XI

 

Gasdetektor MSA Prima XI detekterar giftiga gaser och oxygen och är inkapslad i ett antistatiskt, förstärkt nylonhölje. Den har den en stor, lättläst LCD skärm och en integrerad monteringsplatta för enkel installation. Den inbyggda knappsatsen gör kalibreringen snabb och enkel.
Mycket servicevänlig med ”plug in”-sensor.

Transmittern finns bland annat för följande gaser:
Metan (100% LEL), Propan (100% LEL), oxygen, syre (O2), kolmonoxid (CO), svavelväte (H2S), ammoniak (NH3), Klor (Cl2), klordioxid (ClO2), hydrogen, vätgas (H2), cyanväte (HCN), Väteklorid (HCl) kvävedioxid (NO2), Kväveoxid (NO) svaveldioxid (SO2) m.fl.

Produktblad
Prima XI Datasheet

Gasser

Ammoniak NH3, Klor Cl2, Kolmonoxid CO, Kvävedioxid NO2, Kvävemonoxid NO, Oxygen O2, Svaveldioxid SO2, Svavelväte H2S, Toxiska gaser, Vätecyanid HCN, Väteklorid HCl, Vätgas H2

Mätprincip

Elektrokemisk sensor

Driftspänning

19,2 – 28 VDC (2-tråd)

Utsignal

4 – 20 mA, analog, (linjär)

Arb.temperatur

-20 till +40 C

Måle

220 x 162 x 81 mm

vægt

0,7 kg

indhegning

Antistatisk armerad nylon

IP

IP66

SIL

SIL2-certifierad

ATEX/IECEx

Gas –II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Skicka en förfrågan

Indkøbskurv
Rulla till toppen