Gasdatalogger ION Science Gasclam 2

Gasdatalogger ION Science Gasclam 2

är ett unikt instrument för att mäta och samla långsiktig mark-gas data i borrhål. Instrumentet samlar gaskoncentrationsdata och parametrar så som tryck, vattennivå och temperatur.

 

Typiska applikationer:

  • Jordföroreningar
  • Sanering
  • Nödutryckning
  • Utforskning
  • Avfallshantering
  • Raffinaderier och petroleum lagringsövervakning
  • Deponering perimeter övervakning och kontroll

 

 

Produkbtlad

laddaner

 

 

Gasser

Koldioxid CO2, Kolmonoxid CO, Metan CH4, Oxygen O2, Svavelväte H2S, VOC lättflyktiga organiska föreningar

Gas spec

GAS METHOD/TYPE RANGE RESOLUTION ACCURACY CO2** Infrared 0-100% 1% above 50% 0.5% below 50% ± 2% FSD CO2** Infrared 0-5% 0.05% above 2.5% 0.025 below 2.5% ± 2% FSD CH4** Infrared 0-100% 1% above 50% 0.5% below 50% ± 2% FSD CH4** Infrared 0-5% 0.05% above 2.5% 0.025 below 2.5% ± 2% FSD O2 Electrochemical 0-25% 0.1 % ± 5% of reading ± 1 digit CO* Electrochemical 0-2000 ppm 1 ppm<± 3 ppm at 0 ± 5% at 250 ppm ± 10% full scale H2S* Electrochemical 0-100 ppm 1 ppm <± 1 ppm at 0 ± 2.5% at 50 ppm VOC* PID 0-4000 ppm 1 ppm ± 5% of reading ± 1 digit DUAL CO/H2S CO Electrochemical 0-500 ppm 1 ppm <± 3 ppm at 0 ± 3% at 250 ppm H2S Electrochemical 0-200ppm 1ppm <± 1ppm at 0 ± 2.% at 100 ppm

Skicka en förfrågan

Indkøbskurv
Rulla till toppen