Multigas detektor

Multigasvarnare – produkter inom gaslarm, gasvarning och gasanalys. Vi samarbetar med de världsledande leverantörerna och har ett noga utvalt sortiment av produkter inom gaslarm, gasvarnare och gasanalys. Detta är ett urval av produkter för de vanligaste förekommande gaser och applikationsområdena. Kontakta oss om du inte hittar den produkt du söker.

Multigasvarnare från PPM 

En multigasvarnare är en avancerad enhet som används för att övervaka och detektera flera olika gaser samtidigt i arbetsmiljöer där det finns risk för gasläckage. Dessa enheter är utformade för att upptäcka farliga nivåer av olika gaser, inklusive explosiva, toxiska eller syrefattiga miljöer. Multigasvarnare är utrustade med flera sensorer som kan reagera på olika gaser, vilket ger en omfattande övervakning och varningssystem för att skydda arbetstagare och säkerställa en säker arbetsmiljö.  

Branscher som använder multigasvarnare 

Multigasvarnare är oumbärliga verktyg inom en mängd olika branscher där det finns risk för gasläckage och där övervakning av gasnivåer är av yttersta vikt för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Några av de branscher som regelbundet använder multigasvarnare inkluderar: 

  • Olje- och gasindustrin: För övervakning av gasläckage i olje- och gasanläggningar, inklusive raffinaderier och borrplattformar. 
  • Kemisk industri: För att upptäcka gasläckage i kemiska produktionsanläggningar och laboratorier. 
  • Tillverkningsindustrin: Används i fabriker och produktionsanläggningar där farliga gaser kan frigöras från processer eller maskiner. 
  • Livsmedels- och dryckesindustrin: Används i anläggningar där koldioxid eller andra gaser kan användas i bearbetningen eller för att övervaka förhållanden som kan påverka livsmedelskvaliteten. 
  • Reningsverk: För att övervaka gasnivåer i avloppsanläggningar och reningsverk där det kan finnas risk för farliga gaser. 
  • Brand- och räddningstjänst: Används av brandmän och räddningspersonal för att detektera gasläckage vid räddningsinsatser och brandbekämpning. 

Dessa är bara några exempel på branscher där multigasvarnare är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö och för att minska risken för olyckor relaterade till gasläckage. 

Indkøbskurv
Rulla till toppen