Service i vår verkstad

Service

Service som räddar liv och egendom

Service i vår verkstad av gaslarm är en billig livförsäkring. Eftersatt underhåll, oregelbundna kalibreringsintervall och brist på kunskap/säkerhetsrutiner är vanliga orsaker till gasrelaterade olyckor på arbetsplatser. Med regelbunden service, kalibrering och utbildning från oss så ökar ni säkerheten för de anställda och er egendom.

Vi arbetar med flesta fabrikat och våra tekniker har gedigen kunskap och har genomgått utbildning hos tillverkarna
för att utföra kvalificerad service i vår verkstad.

Support

Hur kvitterar jag larmet? Vad betyder den gula symbolen i displayen? Varför fungerar inte syresensorn längre? Vi vet hur viktigt det är med support och finnas tillgängliga när problem är ett faktum. Vår telefonservice (031-779 29 50) hjälper dig och svarar på dessa frågor och många andra som rör din anläggning/instrument.

Kalibreringscertifikat

Efter avslutad service får ni ett kalibreringscertifikat på att instrumentet/anläggningen fungerar som den skall. Certifikatet innehåller uppgifter såsom batchnummer på kalibreringsgasflaska, mätvärde före och efter kalibrering samt inställda larmnivåer.

certifikat-portabla

Lämna eller skicka dina instrument för service i vår verkstad:

ppm Industrial AB
Service
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa

Klicka på pdf-filen nedan och fylla i uppgifter som hjälper oss att snabbt hantera din utrustning. Bifoga denna med ditt instrument som du skickar till oss.

Serviceorder
Serviceorder-svensk
pdf-ikon
Service order-english