ION Science Service som räddar liv och egendom

Service i vår verkstad

Service

Service som räddar liv och egendom

Service i vår verkstad av gaslarm är en billig livförsäkring. Eftersatt underhåll, oregelbundna kalibreringsintervall och brist på kunskap/säkerhetsrutiner är vanliga orsaker till gasrelaterade olyckor på arbetsplatser. Med regelbunden service, kalibrering och utbildning från oss så ökar ni säkerheten för de anställda och er egendom.

service-ventis-mx4  service-oldham

Vi arbetar med flesta fabrikat och våra tekniker har gedigen kunskap och har genomgått utbildning hos tillverkarna
för att utföra kvalificerad service i vår verkstad.

Support

Hur kvitterar jag larmet? Vad betyder den gula symbolen i displayen? Varför fungerar inte syresensorn längre? Vi vet hur viktigt det är med support och finnas tillgängliga när problem är ett faktum. Vår telefonservice (031-779 29 50) hjälper dig och svarar på dessa frågor och många andra som rör din anläggning/instrument.

Kalibreringscertifikat

Efter avslutad service får ni ett kalibreringscertifikat på att instrumentet/anläggningen fungerar som den skall. Certifikatet innehåller uppgifter såsom batchnummer på kalibreringsgasflaska, mätvärde före och efter kalibrering samt inställda larmnivåer.

certifikat-portabla

Lämna eller skicka dina instrument för service i vår verkstad:

ppm Industrial AB
Service
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa

Klicka på pdf-filen nedan och fylla i uppgifter som hjälper oss att snabbt hantera din utrustning. Bifoga denna med ditt instrument som du skickar till oss.

Serviceorder
Serviceorder-svensk
pdf-ikon
Serviceorder-english