Projekt - gaskromatograf gasmätning, gaslarm och gasanalys biogas

Referenser

Biogas

Vår teknik används i anläggningar för biogas för att analysera och styra olika gaskomponenter vid
tillverkningen. Slutprodukten blir förnybar och koldioxidneutral biometan för injicering
i naturgasnätet eller för att använda som fordonsbränsle.

Ett 50-tal anläggningar är levererade över hela världen.