Projekt - gaskromatograf gasmätning, gaslarm och gasanalys biogas

Process och analys

Gaskromatograf, PID, FID och portabla analysinstrument. I vårt produktsortiment finns instrument för övervakning av giftiga gaser, emissioner och arbetsmiljö.
Vi skräddarsyr kompletta anläggningar för online mätning med högsta precision.

analys-av-gas

Stationära och portabla instrument

Gas Kromatograf Baseline-Mocon 9100 kan kontinuerligt
analysera gasförekomst i de flesta tänkbara applikationer,
den kan bland annat bestyckas med en intern multi-punkts
port för provtagning på flera platser. Analysatorn har en
maximal upplösning på delar av ppb upp till volym procent.