Gasdetektor MSA Ultima X5000

NyhetGasdetektor MSA Ultima X5000

Gasdetektor MSA Ultima X5000

Gasdetektor MSA Ultima X5000 bidrar till att öka säkerheten och minska kostnaderna – kostnader för installation, kostnader för underhåll och livscykelkostnader. Ultima X5000 har Bluetooth-stöd och kan skicka meddelanden om detektorns status. Dessutom kan en kvalificerad tekniker som använder en surfplatta testa, kalibrera och återställa upp till 20 enheter i en enda operation.

Med gasdetektor MSA Ultima X5000 kan två sensorer för samma gas eller två för olika gaser monteras. Detta ger ökad säkerhet eller möjlighet att detektera flera gaser i samma detektor. Dessutom kan sensorer bytas utan att detektorn stängs av och att gasfriförklaring behövs.

Fördelar
• Förlänga perioden mellan kalibreringar upp till 18 månader.
• Ge snabb varning när en sensor prestanda försämras, så att den kan bytas ut innan det misslyckas.
• Minska frekvensen av sensorn ersättare, och därmed ägandekostnader.

Läs mer om MSA Ultima X5000…