Ändrade nivågränssvärden för H2S (Svavelväte, Vätesulfid)

Nyhet/Upplysning

AFS Hygieniska gränsvärden, var uppmärksam på att Arbetsmiljöverket tidigare i år justerade ner nivågränsvärdena för bl.a. H2S/Svavelväte/Vätesulfid.

Gällande gränsvärden idag är:

  • Nivågränsvärde för 8 timmars exponering har sänkts till 5 ppm (tidigare 10 ppm).
  • Korttidsgränsvärdet för maximalt 15 minuters exponering har sänkts till 10 ppm (tidigare 15 ppm)

Ladda ner och hitta mer information för Hygieniska Gränsvärden AFS 2015:7 vid denna länk och sidan 48:

AFS Hygieniska gränsvärden

AFS 2015:7