Multigasvarnare Ventis ™ Pro 4 och Pro 5

NyhetMultigasvarnare Ventis ™ Pro 4 och Pro 5

Nu kan du undvika behovet av flera instrument för att möta dina behov att detektera gaser. Med Industrial Scientifics Multigasvarnare Ventis ™ Pro 4 och Pro 5 har du möjlighet till att detektera fyra eller utöka till fem olika gaser i marknadens mest konfigurerbara portabla instrument för gasdetektering på marknaden. Ventis ™ Pro Serien består av två instrument, Pro 4 samt Pro 5.

Med Multigasvarnare Ventis ™ Pro 4 och Pro 5 Serien har du tillgång till:
• LENS ™ Wireless teknologi vilket ger dig möjlighet att trådlöst kommunicera även med områdesövervakare (Radius BZ1).

• Ser information och får larm från dina arbetskamraters instrument som är anslutna i samma trådlösa nätverk om du själv tillhör.

• Stor flexibilitet i att konfigurerar ett och samma instrument för detektera upp till fem olika gaser.
• Skapa anpassade meddelanden vid start av instrumentet, ange specifika meddelanden vid larmåtgärder samt skapa kvittenser för      gasvarningar.

• ”Man down”-larm samt paniklarm som med ljud, ljus, vibration som också sprids till arbetskamraternas instrument dom ingår i det  trådlösa nätverket.

• Spårning av platsen där instrumentbrukaren finns genom iAssign ™ -teknik. Tekniken förutsätter att instrumentbrukarna använder avläsare för specifika områden eller ytor som kodats.

• Robust instrument som är klassat enligt IP68 för fukt och damm samt omfattas av ” Guaranteed for Life™ warranty ”.

• Instrumenten finns med eller utan en pump för mätning av slutna utrymmen.

• Instrumenten är kompatibla med de flesta existerande Ventis ™ MX4 som finns på marknaden idag.

• Påminnelser om behov av underhåll och kalibreringar.

• Instrumenten är kompatibla med iNet ® och DSX ™ Dockningsstationer

Läs mer om Ventis Pro 4…

Läs mer om Ventis Pro 5…